No 섬네일 제목 연수 시작일 연수 종료일 신청마감일 모집인원
6 연수 마침| ATC1기 SW교육직무연수 160 2016-09-03  2016-09-04  2016-08-27  40명 
5 연수 취소| 온라인 연계 SW교육 연수(컴퓨팅 ... 2016-07-26  2016-07-26  2016-07-26  20명 
4 모집 마감| 2016 초등컴퓨팅교사협회 Java 연수 36 2016-07-17  2016-08-21  2016-07-16  30명 
3 연수 마침| 찾아가는 sw교육 교사워크숍 전북편 62 2016-07-16  2016-07-16  2016-07-15  30명 
2 연수 마침| 초등컴퓨팅교사협회 6월 놀이로 ... 33 2016-06-28  2016-06-28  2016-06-26  20명 
1 연수 마침| 2016 초등컴퓨팅교사협회 찾아가... 10 2016-06-25  2016-06-25  2016-06-25  30명